Van Veinsten, 18.6.’82

Stephan Aschböck p
Andy Biegler g
Herbert Ellinger b
Andy Winter dr
Chris Nedwed sax
Bummy Fian tp
Lui Janele perc
Gerald Koller perc

Lui Janele

Lui Janele

Karl Burg – Verein Jazzforum in Mödling, Gumpoldskirchnerstraße 26/2/9, A-2340 Mödling (Niederösterreich)

Website: computer artwork by subhash